İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

7/A Uygulayacak Mükellefler

DÖNEMİ

AKTİF TOPLAMI

NET SATIŞLAR TOPLAMI

2016 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2017 Yılında Verilmesi Gereken)

2.435.600 TL

4.871.000 TL

2015 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2016 Yılında Verilmesi Gereken)

2.345.800 TL

4.691.300 TL

2014 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2015 Yılında Verilmesi Gereken)

2.221.800 TL

4.443.400 TL

2013 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2014 Yılında Verilmesi Gereken)

2.017.800 TL

4.035.400 TL

2012 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2013 Yılında Verilmesi Gereken)

1.941.500 TL

3.882.800 TL

2011 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2012 Yılında Verilmesi Gereken)

1.801.000 TL

3.601.900 TL

2010 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2011 Yılında Verilmesi Gereken)

1.633.430 TL

3.266.750 TL

2009 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2010 Yılında Verilmesi Gereken)

1.516.648 TL

3.033.194 TL

2008 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2009 Yılında Verilmesi Gereken)

1.484.000 TL

2.967.900 TL

2007 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2008 Yılında Verilmesi Gereken)

1.325.000 TL

2.649,900 TL

2006 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2007 Yılında Verilmesi Gereken)

1.236.000 TL

2.471.900 TL

2005 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2006 Yılında Verilmesi Gereken)

1.146.600 TL

2.293.000 TL

2004 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2005 Yılında Verilmesi Gereken)

1.044.300 TL

2.088.300 TL

2003 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2004 Yılında Verilmesi Gereken)

939.100 TL

1.878.000 TL

2002 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2003 Yılında Verilmesi Gereken)

730.800 TL

1.461.500 TL

2001 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2002 Yılında Verilmesi Gereken)

459.600 TL

919.200 TL

2000 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2001 Yılında Verilmesi Gereken)

300.000 TL

600.000 TL

Amortismana Tabi Tutma ve Hadler
Yürürlük Dayanak Maktu Had
01.01.2017 476.VUKGT. 900 TL
01.01.2016 460.VUKGT. 900 TL
01.01.2015 442.VUKGT. 880 TL
01.01.2014 432.VUKGT. 800 TL
01.01.2013 422.VUKGT. 800 TL
01.01.2012 411.VUKGT. 770 TL
01.01.2011 402.VUKGT. 700 TL
01.01.2010 393.VUKGT. 680 TL
01.01.2009 388.VUKGT. 670 TL
01.01.2008 378.VUKGT. 600 TL
01.01.2007 364.VUKGT. 560 TL
01.01.2006 354.VUKGT. 520 TL
01.01.2005 342.VUKGT. 480 TL
01.01.2004 326.VUKGT. 440 TL
01.01.2003 2002/4983.BKK. 350 TL
01.01.2002 2001/3395.BKK. 250 TL
01.01.2001 2000/1697.BKK. 150 TL
01.01.2000 281.VUKGT. 76 TL
01.01.1999 1998/12044.BKK. 50 TL
29.07.1998 4369/8.Madde 50 TL

Değeri yukarıdaki maktu hadleri aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri bu tutarları aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.

Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro

(Asgari ücret; 2017 yılı için (01.01.2017 – 31.12.2017) aylık brüt 1.777,50 TL net 1.270,75 TL olarak dikkate alınmıştır)

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı
(2016)

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı
(2017)

Asgari Geçim İndirimi Dahil Aylık Net Asgari Ücret
01/01/2017-31/12/2017

Bekâr ve 16 Yaşından Küçükler İçin

123,53 TL

133,31 TL

1.404,06 TL

Evli eşi çalışmayan çocuksuz

148,23 TL

159.97 TL

1.430,72 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

166,67 TL

179.97 TL

1.450,72 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

185,29 TL

199.96 TL

1.470,71 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

197,64 TL

226.63 TL

1.497,38 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk(*)

209,99 TL

226.63 TL

1.497,38 TL

Evli eşi çalışan çocuksuz

123,53 TL

133.31 TL

1.404,06 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuk

142,05 TL

153.30 TL

1.424,05 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuk

160,58 TL

173.30 TL

1.444,05 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuk

172,94 TL

199.96 TL

1.470,71 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuk

185,29 TL

213.30 TL

1.484,05 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuk

197,64 TL

226.63 TL

1.497,38 TL

Evli eşi çalışan 6 çocuk(*)

209,99 TL

226.63 TL

1.497,38 TL

Boşanmış çocuksuz

123,53 TL

133,31 TL

1.404,06 TL

Boşanmış 1 çocuk

142,05 TL

153.30 TL

1.424,05 TL

Boşanmış 2 çocuk

160,58 TL

173.30 TL

1.444,05 TL

Boşanmış 3 çocuk

172,94 TL

199.96 TL

1.470,71 TL

Boşanmış 4 çocuk

185,29 TL

213.30 TL

1.484,05 TL

Boşanmış 5 çocuk

197,64 TL

226.63 TL

1.497,38 TL

Boşanmış 6 çocuk(*)

209,99 TL

226.63 TL

1.497,38 TL

(*) Uygulanacak asgari geçim indirimi, asgari ücretten kesilmesi gereken % 15 oranındaki gelir vergisinden fazla olamayacağı için, 2017 yılında çalışana (mükellefe) asgari geçim indirimi çerçevesinde yapılacak ödeme 226.63 TL’yi geçemez. Bu nedenle, eşi çalışmayanlara 4 çocuktan fazlası, eşi çalışanlar ile boşanmış 6 çocuktan fazlası için ilave herhangi bir ödeme yapılmaz.

UYGULAMA

•İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır.

•İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

•İndirim; ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Asgari Geçim İndirimi hesaplamasına esas olacak oranların belirlenmesinde;

•Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak dikkate alınacaktır.

•Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

•Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır.

•Ücretliler durumlarında meydana gelen değişiklikleri (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.

•Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir.

•Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek vergi zıyaı hükmündedir.

•İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenecektir.

•Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır.

•Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMA MODÜLÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Kazanç İndirimi Tutarı

YILI

TUTAR

2017

8.000 TL

2016

8.000 TL

Değerli Kağıtlar
DEĞERLİ KAĞIDIN CİNSİ BEDEL
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 9,50 TL
b) Beyanname 9,50 TL
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 19,00 TL
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 94,00 TL
4 – İkamet izni (Değişik : 13.08.2016 – 6735/27 md.) 63,00 TL
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (27.01.2016 Tarih ve 29606 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6661 Sayılı Kanunun 3. Maddesi ile değişmiştir.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00 TL
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00 TL
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 32,00 TL
7- Aile cüzdanları 86,00 TL
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 117,00 TL
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117,00 TL
11 – (Mülga:06/01/2017-680/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 88,00 TL
13 – İş makinesi tescil belgesi 85,00 TL
14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 5,60 TL
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,50 TL
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek : 13.08.2016 – 6735/27 md.) 63,00 TL
17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek : 13.08.2016 – 6735/27 md.) 63,00 TL
Deprem Vergisi Oranları
 4481/9 SK.
01.12.1999-31.12.2000
TUTAR
 2000/1691.BKK
01.01.2001-31.12.2001
TUTAR
 2001/3439.BKK
01.01.2002-22.07.2003
TUTAR
 2003/5751.BKK
22.07.2003-31.12.2003
TUTAR
1 Vergi Daireleri ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgeleri 0,50 TL 2,00 TL 4,00 TL 6,00 TL
Gümrük idarelerine verilen beyannameler 1,00 TL 8,00 TL 10,00 TL 15,00 TL
2 Taşıt alım vergisine tabi motorlu taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinde 10,00 TL 20,00 TL
3 Spor Toto, Spor Loto, Sayısal Loto oyunlarında herbir kolon için 10,00 TL 40,00 TL 60,00 TL
At yarışlarında oynanan her bir bilet için 20,00 TL 80,00 TL 120,00 TL
4 Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından 20,00 TL 60,00 TL 120,00 TL 200,00 TL
Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden 10,00 TL 30,00 TL 60,00 TL 100,00 TL
5 Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen
– Herbir bilet için 0,50 TL 3,00 TL 4,50 TL 7,50 TL
– Dönüşlü biletler için 1,00 TL 6,00 TL 9,00 TL 14,00 TL
6 Cep telefonu için adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden 2,00 TL 10,00 TL 16,00 TL
7 Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran her bir işlemin taraflarından 5,00 TL 10,00 TL 15,00 TL 25,00 TL
* 4481 sayılı Kanun ile konulan Özel İşlem Vergisinin yürürlük tarihi 31.12.2003 tarihinde sona erdiğinden 01.01.2004 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen işlemlerden Ö.İ.V. tahsil edilmeyecektir.
Diğer Kazanç ve İratlarda İstisna Tutarları
Yıllar Dayanak Değer Artış Kazançları Arızi Kazançlar Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
2017 296.GVGT. 11.000 TL 24.000 TL 1.600 TL 30.000 TL
2016 290.GVGT. 11.000 TL 24.000 TL 1.580 TL 30.000 TL
2015 287.GVGT. 10.600 TL 23.000 TL 1.500 TL 29.000 TL
2014 285.GVGT. 9.700 TL 21.000 TL 1.400 TL 27.000 TL
2013 284.GVGT. 9.400 TL 21.000 TL 1.390 TL 26.000 TL
2012 280.GVGT. 8.800 TL 20.000 TL 1.290 TL 25.000 TL
2011 278.GVGT. 8.000 TL 19.000 TL 1.170 TL 23.000 TL
2010 273.GVGT. 7.700 TL 18.000 TL 1.090 TL 22.000 TL
2009 270.GVGT.
271.GVGT.
7.600 TL 17.900 TL 1.070 TL 22.000 TL
2008 266.GVGT. 6.800 TL 16.000 TL 960 TL 19.800 TL
2007 259.GVGT. 6.400 TL 15.000 TL 900 TL 19.000 TL
2006 2005/9826.BKK. 6.000 TL 14.000 TL 875 TL 18.000 TL
2005 2004/8295.BKK. 13.000 TL 13.000 TL 800 TL 15.000 TL
2004 2003/6578.BKK. 12.000 TL 12.000 TL 750 TL 14.000 TL
Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler
Dönemi Aktif Toplamı Net Satışlar Toplamı
2016 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2017 Yılında Verilmesi Gereken) 14.613.300,00 TL 32.473.700,00 TL
2015 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2016 Yılında Verilmesi Gereken) 14.074.300,00 TL 31.275.800,00 TL
2014 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2015 Yılında Verilmesi Gereken) 13.330.500,00 TL 29.622.800,00 TL
2013 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2014 Yılında Verilmesi Gereken) 12.106.500,00 TL 26.902.900,00 TL
2012 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2013 Yılında Verilmesi Gereken) 11.648.700,00 TL 25.885.600,00 TL
2011 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2012 Yılında Verilmesi Gereken) 10.805.800,00 TL 24.012.600,00 TL
2010 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2011 Yılında Verilmesi Gereken) 9.800.300,00 TL 21.778.200,00 TL
2009 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2010 Yılında Verilmesi Gereken) 9.099.600,00 TL 20.221.200,00 TL
2008 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2009 Yılında Verilmesi Gereken) 8.903.700,00 TL 19.785.900,00 TL
2007 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2008 Yılında Verilmesi Gereken) 7.949.700,00 TL 17.666,025,00 TL
2006 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2007 Yılında Verilmesi Gereken) 7.415.800,00 TL 16.479.501,00 TL
2005 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2006 Yılında Verilmesi Gereken) 6.879.200,00 TL 15.287.100,00 TL
2004 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2005 Yılında Verilmesi Gereken) 6.265.230,40 TL 13.922.684,80 TL
2003 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2004 Yılında Verilmesi Gereken) 5.634.211,00 TL 12.520.397,50 TL
2002 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2003 Yılında Verilmesi Gereken) 4.384.600,00 TL 9.743.500,00 TL
2001 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2002 Yılında Verilmesi Gereken) 2.757.600,00 TL 6.128.000,00 TL
2000 Yılına Ait Ek Mali Tablolar İçin – (2001 Yılında Verilmesi Gereken) 1.800.000,00 TL 4.000.000,00 TL
Emlak Vergisi Oranları
EMLAK TÜRÜ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DIŞINDAKİ YERLERDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI VE MÜCAVİR BÖLGE ALANLARI İÇİNDE
ARAZİLERDE % 0.1 % 0.2
BİNALARDA (MESKENLERDE) % 0.1 % 0.2
BİNALARDA (DİĞERLERİNDE) % 0.2 % 0.4
ARSALARDA % 0.3 % 0.6
* 01.01.2002 taihinden geçerli olmak üzere büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar için yukarıdaki oranlar %100 artırımlı uygulanır.
* Adapazarı İli’nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacaktır.
Engellilik İndirimi
YILI Dayanak TL I. Derece II. Derece III. Derece
2017 296.GVGT. 900 TL 470 TL 210 TL
2016 290.GVGT. 900 TL 460 TL 210 TL
2015 287.GVGT. 880 TL 440 TL 200 TL
2014 285.GVGT. 800 TL 400 TL 190 TL
2013 284.GVGT. 800 TL 400 TL 190 TL
2012 280.GVGT. 770 TL 380 TL 180 TL
2011 278.GVGT. 700 TL 350 TL 170 TL
2010 273.GVGT. 680 TL 330 TL 160 TL
2009 270.GVGT. 670 TL 330 TL 160 TL
2008 266.GVGT. 600 TL 300 TL 150 TL
2007 259.GVGT. 570 TL 280 TL 140 TL
2006 2005/9826.BKK. 530 TL 265 TL 133 TL
2005 2004/8295.BKK. 480 TL 240 TL 120 TL
2004 2003/6578.BKK. 440 TL 220 TL

UYGULAMA

– Çalışma gücünün %80’inden fazlasını (%80 dâhil) kaybeden birinci derece engelli,

– Çalışma gücünün %60’indan fazlasını (%60 dâhil) kaybeden ikinci derece engelli,

– Çalışma gücünün %40’indan fazlasını (%40 dâhil) kaybeden üçüncü derece engelli,
Sayılır.

* Mesleki faaliyet icra eden veya basit usulde vergilendirilenlerden tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin yapılan imalat, tamirat ve küçük sanat isleriyle uğraşın özürlülerin gelir vergisi matrahına esas kazançlarına, bu Kanunun 31 inci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde edenler için de uygulanır.

* İndirim, hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır.

* Engellilik derecelerinin tespit sekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

Fatura Verme Mecburiyetinde Had
Yürürlük Dayanak Maktu Had
01.01.2017 476.VUKGT. 900 TL
01.01.2016 460.VUKGT. 900 TL
01.01.2015 442.VUKGT. 880 TL
01.01.2014 432.VUKGT. 800 TL
01.01.2013 422.VUKGT. 800 TL
01.01.2012 411.VUKGT. 770 TL
01.01.2011 402.VUKGT. 700 TL
01.01.2010 393.VUKGT. 680 TL
01.01.2009 388.VUKGT. 670 TL
01.01.2008 378.VUKGT. 600 TL
01.01.2007 364.VUKGT. 560 TL
01.01.2006 354.VUKGT. 520 TL
01.01.2005 342.VUKGT. 480 TL
01.01.2004 326.VUKGT. 440 TL
01.01.2003 2002/4983.BKK. 350 TL
01.01.2002 2001/3395.BKK. 250 TL
01.01.2001 2000/1697.BKK. 150 TL
01.01.2000 281.VUKGT. 76 TL
01.01.1999 1998/12044.BKK. 50 TL
29.07.1998 4369/8.Madde 50 TL
Gayrimenkul Sermaye İradı İstisna ve Hadleri
YILLAR DAYANAK İSTİSNA TUTARLARI (EV) İSTİSNA TUTARLARI (İŞYERİ)
2017 296.GVGT. 3.900 TL 30.000 TL
2016 290.GVGT. 3.800 TL 30.000 TL
2015 287.GVGT. 3.600 TL 29.000 TL
2014 285.GVGT. 3.300 TL 27.000 TL
2013 284.GVGT. 3.200 TL 26.000 TL
2012 280.GVGT. 3.000 TL 25.000 TL
2011 278.GVGT. 2.800 TL 23.000 TL
2010 273.GVGT. 2.600 TL 22.000 TL
2009 270.GVGT. 2.600 TL 22.000 TL
2008 266.GVGT. 2.400 TL 19.800 TL
2007 259.GVGT. 2.300 TL 19.000 TL
2006 2005/9826.BKK. 2.200 TL 18.000 TL
2005 2004/8295.BKK. 2.000 TL 15.000 TL
2004 2003/6578.BKK. 1.800 TL 14.000 TL
2003 246.GVGT.
249.GVGT.
1.500 TL 12.000 TL
2002 244.GVGT. 950 TL 9.500 TL
2001 2000/1689.BKK. 700 TL 7.000 TL
2000 228.GVGT. 630 TL 6.250 TL
1999 420 TL
1998 240 TL
Gecikme Faizi Oranları
YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI
Dönem İlk Ay (%) Aylık (%)
01.01.1994 – 31.03.1994 9 Her ay için
01.04.1994 – 31.08.1995 12 Her ay için
01.09.1995 – 31.01.1996 10 Her ay için
01.02.1996 – 31.07.1998 15 Her ay için
01.08.1998 – 31.01.2000 12 Her ay için
01.02.2000 – 31.12.2000 6 Her ay için
01.01.2001 – 31.03.2001 5 Her ay için
01.04.2001 – 31.01.2002 10 Her ay için
01.02.2002 – 30.09.2003 7 Her ay için
01.02.2004 – 01.03.2005 4 Her ay için
02.03.2005 – 20.04.2006 3 Her ay için
21.04.2006 – 18.11.2009 2,5 Her ay için
19.11.2009 – 18.10.2010 1,95 Her ay için
19.10.2010 Tarihinden İtibaren 1,40 Her ay için
KURUM ALACAKLARINDA UYGULANAN FAİZ ORANLARI
Aylar DİBS Faiz Oranı (Aylık) Tecil Faizi Oranı (Aylık)
2003-Ağustos 2.77 5
2003-Eylül 2.35 5
2003-Ekim 2.16 5
2003-Kasım 2.12 3
2003-Aralık 2.07 3
2004-Ocak 1.91 3
2004-Şubat 1.81 3
2004-Mart 1.84 3
2004-Nisan 1.75 3
2004-Mayıs 2.13 3
2004-Haziran 2.05 3
2004-Temmuz 1.97 3
2004-Ağustos 1.87 3
2004-Eylül 1,91 3
2004-Ekim 1,73 3
2004-Kasım 1,73 3
2004-Aralık 1,75 3
2005-Ocak 1,49 3
2005-Şubat 1,36 3
2005-Mart 1,32 2,5
2005-Nisan 1,33 2,5
2005-Mayıs 1,34 2,5
2005-Haziran 1,22 2,5
2005-Temmuz 1,25 2,5
2005-Ağustos 1,25 2,5
2005-Eylül 1,16 2,5
2005-Ekim 1,14 2,5
2005-Kasım 1,11 2,5
2005-Aralık 1,11 2,5
2006-Ocak 1,10 2,5
2006-Şubat 1,10 2,5
2006-Mart 1,09 2,5
2006-Nisan 1,09 2,5
2006-Mayıs 1,17 2,5
2006-Haziran 1,40 2,5
2006-Temmuz 1,64 2,5
2006-Ağustos 1,56 2,5
2006-Eylül 1,61 2,5
2006-Ekim 1,67 2,5
2006-Kasım 1,59 2,5
2006-Aralık 1,63 2,0
2007-Ocak 1,56 2,0
2007-Şubat 1,45 2,0
2007-Mart 1,52 2,0
2007-Nisan 1,47 2,0
2007-Mayıs 1,45 2,0
2007-Haziran 1,43 2,0
2007-Temmuz 1,36 2,0
2007-Ağustos 1,43 2,0
2007-Eylül 1,41 2,0
2007-Ekim 1,27 2,0
2007-Kasım 1,26 2,0
2007-Aralık 1,28 2,0
2008-Ocak 1,26 2,0
2008-Şubat 1,30 2,0
2008-Mart 1,35 2,0
2008-Nisan 1,41 2,0
2008-Mayıs 1,50 2,0
2008-Haziran 1,64 2,0
2008-Temmuz 1,57 2,0
2008-Ağustos 1,46 2,0
2008-Eylül 1,44 2,0
2008-Ekim 1,57 2,0
2008-Kasım 1,63 2,0
2008-Aralık 1,43 2,0
2009-Ocak 1,26 2,0
2009-Şubat 1,17 2,0
2009-Mart 1,12 2,0
2009-Nisan 1,05 2,0
2009-Mayıs 0,92 2,0
2009-Haziran 0,96 2,0
2009-Temmuz 0,88 2,0
2009-Ağustos 0,76
2009-Eylül 0,73
2009-Ekim 0,61
2009-Kasım 0,68
2009-Aralık 0,72
2010-Ocak 0,64
2010-Şubat 0,64
2010-Mart 0,67
2010-Nisan 0,70
2010-Mayıs 0,76
2010-Haziran 0,70
2010-Temmuz 0,66
2010-Ağustos 0,64
2010-Eylül 0,63
2010-Ekim 0,61
2010-Kasım 0,61
2010-Aralık 0,62
2011-Ocak 0,57
2011-Şubat 0,65
2011-Mart 0,71
2011-Nisan 0,71
2011-Mayıs 0,67
2011-Haziran 0,72
2011-Temmuz 0,71
2011-Ağustos 0,70
2011-Eylül 0,62
2011-Ekim 0,67
2011-Kasım 0,84
2011-Aralık 0,84
2012-Ocak 0,87
2012-Mart 0,76
2012-Nisan 0,79
2012-Mayıs 0,76
2012-Haziran 0,76
2012-Temmuz 0,76
2012-Ağustos 0,65
2012-Eylül 0,58
2012-Ekim 0,58
2012-Kasım 0,48
2012-Aralık 0,47
2013-Ocak 0,50
2013-Şubat 0,47
2013-Mart 0,46
2013-Nisan 0,53
2013-Mayıs 0,41
2013-Haziran 0,55
2013-Temmuz 0,68
2013-Ağustos 0,80
2013-Eylül 0,80
2013-Ekim 0,62
2013-Kasım 0,71
2013-Aralık 0,71
2014-Ocak 0,81
2014-Şubat 0,89
2014-Mart 0,90
2014-Nisan 0,79
2014-Mayıs 0,70
2014-Haziran 0,67
2014-Temmuz 0,67
2014-Ağustos 0,76
2014-Eylül 0,74
2014-Ekim 0,71
2014-Kasım 0,71
2014-Aralık 0,71
2015-Ocak 0,63
2015-Şubat
2015-Mart
2015-Nisan
2015-Mayıs
2015-Haziran 0,81
2015-Temmuz
2015-Ağustos 0,87
2015-Eylül
2015-Ekim
2015-Kasım 0,82
2015-Aralık 0,82
2016-Ocak 0,89
2016-Şubat 0,88
2016-Mart
2016-Nisan
2016-Mayıs
2016-Haziran 0,75
2016-Temmuz 0,73
2016-Ağustos 0,73
2016-Eylül 0,69
2016-Ekim 0,69
2016-Kasım 0,79
2016-Aralık
2017-Ocak 0,87
Gelir Vergisi Beyanname Verme Sınırları
Yıllar Dayanak Tevkif Yoluyla Vergilendirilmiş Menkul ve
Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı
Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve
gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı
2017 296.GVGT. 30.000,00 TL 1.600,00 TL
2016 290.GVGT. 30.000,00 TL 1.580,00 TL
2015 287.GVGT. 29.000,00 TL 1.500,00 TL
2014 285.GVGT. 27.000,00 TL 1.400,00 TL
2013 284.GVGT. 26.000,00 TL 1.390,00 TL
2012 280.GVGT. 25.000,00 TL 1.290,00 TL
2011 278.GVGT. 23.000,00 TL 1.170,00 TL
2010 273.GVGT. 22.000,00 TL 1.090,00 TL
2009 270.GVGT.
271.GVGT.
22.000,00 TL 1.070,00 TL
2008 266.GVGT. 19.800,00 TL 960,00 TL
2007 259.GVGT. 19.000,00 TL 900,00 TL
2006 2005/9826.BKK. 18.000,00 TL 875,00 TL
2005 2004/8295.BKK. 15.000,00 TL 800,00 TL
2004 2003/6578.BKK. 14.000,00 TL 750,00 TL
YILLARA GÖRE GELİR VERGİSİ TARİFELERİ (DİLİMLERİ) ( 2005 - 2017 )

YILI

DİLİMLER

DAYANAK

2017

13.000 TL’ye kadar

% 15

296.GT.

30.000 TL’nin

13.000

TL’si için

1.950

TL. fazlası

% 20

70.000 TL’nin

30.000

5.350

(ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası

% 27

70.000 TL’den fazlasının

70.000

16.150

(ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası

% 35

2016

12.600 TL’ye kadar

% 15

290 G.T.

30.000 TL’nin

12.600

TL’si için

1.890

TL. fazlası

% 20

69.000 TL’nin

30.000

5.370

(ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası

% 27

69.000 TL’den fazlasının

69.000

15.900

(ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL), fazlası

% 35

2015

12.000 TL’ye kadar

% 15

287 G.T.

29.000 TL’nin

12.000

TL’si için

1.800

TL. fazlası

% 20

66.000 TL’nin

29.000

5.200

(ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası

% 27

66.000 TL’den fazlasının

66.000

15.190

(ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası

% 35

2014

11.000 TL’ye kadar

% 15

285 G.T.

27.000 TL’nin

11.000

TL’si için

1.650

TL. fazlası

% 20

60.000 TL’nin

27.000

4.850

(ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL), fazlası

% 27

60.000 TL’den fazlasının

60.000

13.760

(ücret gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası

% 35

2013

10.700 TL’ye kadar

% 15

284 G.T.

26.000 TL’nin

10.700

TL’si için

1.605

TL. fazlası

% 20

60.000 TL’nin

26.000

4.665

(ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL), fazlası

% 27

60.000 TL’den fazlasının

60.000

13.845

(ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL), fazlası

% 35

2012

10.000 TL’ye kadar

% 15

280 G.T.

25.000 TL’nin

10.000

TL’si için

1.500

TL. fazlası

% 20

58.000 TL’nin

25.000

4.500

(ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL), fazlası

% 27

58.000 TL’den fazlasının

58.000

13.410

(ücret gelirlerinde 88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL), fazlası

% 35

2011

9.400 TL’ye kadar

% 15

278 G.T.

23.000 TL’nin

9.400

TL’si için

1.410

TL. fazlası

% 20

53.000 TL’nin

23.000

4.130

(ücret gelirlerinde 80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL), fazlası

% 27

53.000 TL’den fazlasının

53.000

12.230

(ücret gelirlerinde 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 19.520 TL), fazlası

% 35

2010

8.800 TL’ye kadar

% 15

274 G.T.273 G.T.

22.000 TL’nin

8.800

TL’si için

1.320

TL. fazlası

% 20

50.000 TL’nin

22.000

3.960

(ücret gelirlerinde 76.200 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL), fazlası

% 27

50.000 TL’den fazlasının

50.000

11.520

(ücret gelirlerinde 76.200 TL’den fazlasının 76.200 TL’si için 18.594 TL), fazlası

% 35

2009

8.700 TL’ye kadar

% 15

271 G.T.

22.000 TL’nin

8.700

TL’si için

1.305

TL. fazlası

% 20

50.000 TL’nin

22.000

3.965

% 27

50.000 TL’den fazlasının

50.000

11.525

% 35

2008

7.800 TL’ye kadar

% 15

266 G.T.

19.800 TL’nin

8.700

TL’si için

1.170

TL. fazlası

% 20

44.700 TL’nin

19.800

3.570

% 27

44.700 TL’den fazlasının

44.700

10.293

% 35

2007

7.500 TL’ye kadar

% 15

259 G.T.

19.000 TL’nin

7.500

TL’si için

1.125

TL. fazlası

% 20

43.000 TL’nin

19.000

3.425

% 27

43.000 TL’den fazlasının

43.000

9.905

% 35

2006

7.000 TL’ye kadar

% 15

18.000 TL’nin

7.000

TL’si için

1.050

TL. fazlası

% 20

40.000 TL’nin

18.000

3.250

% 27

40.000 TL’den fazlasının

40.000

9.190

% 35

2005

6.600 TL’ye kadar

% 20

5281/29 S.K.

15.000 TL’nin

6.600

TL’si için

1.320

TL. fazlası

% 25

30.000 TL’nin

15.000

3.420

% 30

78.000 TL’nin

30.000

7.920

% 35

78.000 TL’den fazlasının

78.000

24.720

% 40

Gelir Vergisi Stopaj Oranları
Türü Md/Bent Alt Bent Tevkifat Oranı (%)
Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden 
(istisnadan faydalananlar hariç)
94/1 GVK Md.103
Telif ödemelerinden 
(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009’dan itibaren)
94/2 a 17
Diğer serbest meslek ödemelerinden 
(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009’dan itibaren)
b 20
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden
(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009’dan itibaren)
94/3 3
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden,
(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009’dan itibaren)
94/4 20
GVK 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden,
(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009’dan itibaren)
94/5 a 20
Vakıflar (mazbut vakıflar hariz) ve derneklere ait gayrımenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden
(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009’dan itibaren)
b 20
Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden
(2009/11449 sayılı BKKile 01.01.2007’den itibaren)
 c      20
Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden d        20
Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan 75. maddenin 2. fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından
(Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz)(2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009’dan itibaren)
94/6 a 15
Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan 75. maddenin 2. fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından
(Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz)
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
b 15
01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu fazileri ile TOKİ, KOİ, Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden (2009/14592 s BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) 94/7 a,b,c        0
Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahvillerin;i) vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden

ii) vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

iii) vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

iv) vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

i) vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden

ii) vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

iii) vadesi 3 yılile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

iv) vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

Belirtilenlerin dışında kalan kalanlar için,

94/7 10

 

7

3

0

 

 

10

 

7

10

 

 

Mevduat fazilerinden ((Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil);1)Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

i)Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

ii)  1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

2) Mevduat faizlerden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

3) Katılım bankaları tarafından katılım hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

ii)  1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

94/8  

 

 

 

 

 

18

15

13

15

12

10

 

15

12

10

Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarar katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları; 94/9       15
Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (2012/3322 sayılı B.K.K. ile 01.07.2012’den itibaren) 94/10 a 15
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden. (2009/14592 sayılı BKKile 03.02.2009’dan itibaren) b 20
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
94/11
Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için
ii) Ticaret borsası dışında satınalınanlar için
94/11 a         12
Diğer zirai mahsuller için,i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için

ii) Ticaret borsası dışında satın alınanlar için

b 2

4

Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için;

ii) Diğer hizmetler için

c 2

4

Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için, d 0
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden,(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren) 94/12 20
Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden; (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden 94/13 a 2
Hurda alımları için b 2
Diğer mal alımları için c 5
Diğer hizmet alımları (yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için d 10
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından;
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009’dan itibaren)
On yıl süreyle prim, aidat ve katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerden  94/15 a 15
On yıl süreyle prim veya aidat ödeyeerek ayrılanlar ve vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarı b 10
Bireysel emeklilik sisteminden; On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.), 94/16 a 15
Bireysel emeklilik sisteminden; On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı ( (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.),) b 10
Bireysel emeklilik sisteminden; Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.) c 5
24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden (4842 sayılı Kanun ile 24.04.2003’den itibaren) Geç. 61,69 19,8
IMKB’de işlem gören hisse senetlerine (Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlardan;-Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için (2010/926 s. BKK ile 01.10.2013’dan itibaren Geç
67/1
       0
Hisse senetlerine ve hisse senedi endeslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan-Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için

(2010i7926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

Geç 67/1         0
Hisse senetlerine ve hisse senedi endeslerine dayalı olup İMKB’de işlem gören aracı kuruluş varatlarından elde edilen kazançlardan;

-Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için

(2010i7926 s. BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)

Geç 67/1      0
Lig usulüne tabi spor dallarında 1- En üst ligdekiler için

2- En üst altı ligdekiler için

3- Diğer ligdekiler için

Geç. 72 a 1510

5

Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden 
(01.07.2008den itibaren)
b 5
01.01.2006 tarihinden itibaren iktisap edilen, tam mükellef kurumlara ait olup İMKB’de işlem gören ve bir yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören aracı kuruluş varantların (menkul kıymetler yatırım ortakları hisse senetleri hariç) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan; Geç.67/1
a) Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için
(27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’dan itibaren)
0
b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasıkapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklarıyla benzer nitelikte olduğu MAliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenler hariç olmak üzere, (a) numaralı bent dışında kalan kazançlar için(27.09.2010 tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 01.10.2010’dan itibaren) 10
Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden(5281 sayılı Kanun ile 01.01.2005’den itibaren) Geç.68 20
Harcama Yetkilisi Mutemedi Avans Sınırları ( 01.01.2017 – 31.12.2017 )
KONUSU TUTARI
Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50000’i geçen ilçelerde 1.300 TL
Diğer ilçelerde 675 TL
Erbaş ve erlerden terhis, terhis mahiyetinde izin ve muayeneye sevk edilenler ile asker sevk ve celp dönemlerinde asker sevki ile ilgili olarak askerlik şubesi ve eğitim merkez komutanlığı mutemmetlerine 99.650 TL
Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli tutuklu veya hükümlü askerlerin sevkinde kullanılmak üzere 14.900 TL
Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara 8.700 TL
Bakanların katılacağı yurt dışı seyahtlerde kullanılmak üzere 24.850 TL
Mahkeme harç ve giderleri (Diğer il ve ilçeler için) 32.000 TL
Mahkeme harç ve giderleri (Ankara ve İstanbul İl Merkezleri için) 88.000 TL
Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için kullanılmak üzere 68.000 TL
İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere 6.550 TL
Yakalanan yasa dışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere 27.300 TL
5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin;
– Kuruluş merkezlerinde ki mutemetlerine
– Merkez dışındaki birim mutemetlerine
931.400 TL
372.700 TL
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ait kadın konakevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için
1- Büyükşehir belediye sınırları içinde
2- Diğer il ve ilçelerde
5.900 TL
3.500 TL
Yurtiçi Harcırah Tutarları ( 01.01.2017 – 31.12.2017 )
EK GÖSTERGE / DERECE TUTARI
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 48.25 TL
Ek göstergesi 5800 (dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45.00TL
Ek göstergesi 3000 dahil -5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 42.25 TL
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 37.25 TL
Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar 36.25 TL
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 63.00 TL
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 57.50 TL
Not: 6245 sayılı Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasının son paragrafında ; bu şekilde gündelik ödenenlerden yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmının ayrıca ödeneceği, 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasında; bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmının ayrıca ödeneceği belirtilmiştir.Ancak 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (H) Cetveline göre; 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı esas alınacaktır.
Harcırahlar Yurtdışı ve Kıbrıs
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLER
GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ 1/1/2017-31/12/2017 Döneminde Verilecek Gündelik Miktarları (TL)
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan 186,90
2- Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları, 150,60
3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler 131,25
4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;
a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar
b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar
c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
112,54
93,77
75,05

 

YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL
  GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ   T.B.M.M. Başkanı, Başbakan   Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları   Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurul ve Kurum Başkanları, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Baş müşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Hükümeti Temsilen Kararname ile Görevlendirilen Heyet Başkanları   Ek Göstergesi 7000 ve daha yüksek olan Kadrolarda bulunanlar   Ek Göstergesi 5300 ile 7000’e kadar olan kadrolarda bulunanlar   Aylık/kadro Derecesi 1-4 olanlar   Aylık/kadro Derecesi 5-15 olanlar   Tedavi Amacıyla Gönderilen Erbaş ve Erler
  ÜLKELER   I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII
  (PARA BİRİMLERİ)   SÜTUN   SÜTUN   SÜTUN   SÜTUN   SÜTUN   SÜTUN   SÜTUN   SÜTUN
  A.B.D. (A.B.D. Doları)   220   182   146   124   117   110   93   46
  Almanya (Euro)   198   164   131   111   105   99   83   41
  Avustralya (Avustralya Doları)   342   283   227   192   181   171   143   71
  Avusturya (Euro)   199   166   132   112   106   100   84   42
  Belçika (Euro)   194   161   128   109   103   97   81   41
  Danimarka (Danimarka Kronu)   1.491   1.238   988   838   791   746   627   310
  Finlandiya (Euro)   179   148   119   100   95   90   74   38
  Fransa (Euro)   192   160   127   108   102   96   81   40
  Hollanda (Euro)   187   156   125   106   100   94   80   39
  İngiltere (Sterlin)   139   115   91   78   74   69   59   29
  İrlanda (Euro)   186   155   124   105   99   94   78   39
  İspanya (Euro)   191   158   126   107   101   95   80   40
  İsveç (İsveç Kronu)   1.637   1.359   1.085   919   867   819   687   341
  İsviçre (İsviçre Frangı)   341   283   226   192   181   171   143   71
  İtalya (Euro)   183   152   122   104   98   92   77   38
  Japonya (JaponYeni)   37.801   31.405   25.127   21.325   20.118   18.901   15.914   7.880
  Kanada (Kanada Doları)   295   244   195   165   156   147   125   61
  Kuveyt (Kuveyt Dinarı)   61   50   40   35   33   31   25   12
  Lüksemburg (Euro)   194   161   128   109   103   97   82   40
  Norveç (Norveç Kronu)   1.437   1.193   952   808   762   719   604   299
  Portekiz (Euro)   186   155   124   105   99   93   78   39
  Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)   744   617   492   418   395   372   313   155
  Yunanistan (Euro)   191   158   126   107   101   95   80   40
  Kosova (Euro)   148   123   98   83   78   74   63   31
  Diğer AB Ülkeleri (Euro)   152   127   101   86   81   76   65   32
  Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)   190   157   125   106   100   95   80   40
Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV TEVKİFATLARINA İLİŞKİN TABLO

SIRA NO KDV TEVKİFATINA TABİTESLİM VEYA HİZMETLER TEVKİFAT ORANI(Hesaplanan KDV’nin) TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDA OLANLAR MAHSUBEN İADE OLUP OLMADIĞI NAKDEN İADE OLUP OLMADIĞI
1 İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler % 100 Teslim ve Hizmet İfası İşlemlerine Muhatap Olan Türkiye’deki Alıcılar YOK YOK
2 GVK’nın 18. Maddesi Kapsamına Giren Teslim ve Hizmetler(Bunlardan Sadece GVK’nın 94. maddesinde Sayılanlara Yapılanlar) % 100’ü GVK’nın 94. Maddesinde Sayılan Kişi ve Kuruluşlar YOK YOK
3 GVK’nın 70. Maddesinde Sayılan Mal ve Hakların Kiralanması İşlemleri(İktisadi İşletmelere Dahil Olmayan Taşınmazlar Hariç) (Kiraya verenin gerçek usulde KDV mükellefi Olmadığı, ancak kiracının gerçek usulde KDV mükellefi olduğu hallerde) % 100’ü 1- Gerçek Usulde KDV Mükellefleri,2- Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler, sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar YOK YOK,
4 Reklam Verme İşlemleri(KDV mükellefiyeti olmayan; amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde verilen reklamlar) % 100’ü 1- Reklam Hizmeti Alanlar2- Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler, sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar YOK
5 Temizlik, Çevre ve Bahçe Hizmetleri 7/10 1- KDV Mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)2- Belirlenmiş Alıcılar(1) VAR– 5000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın,

– 5000 TL ve üzeri talepler ise sadece Teminat ve/veya VİR sonucuna göre (5.000 TL’yi aşan kısım için Teminat verilmesi halinde, Teminat VİR ile çözülür.)

 

VARMiktarına bakmaksızın münhasıran Teminat ve/veya VİR karşılığı yapılır. İade talebinin tamamı kadar Teminat verilmesi halinde, Teminat, münhasıran VİR sonucuna göre çözülür.

 

 

6 Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 5/10 Belirlenmiş Alıcılar
7 Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 5/10 Belirlenmiş Alıcılar
8 Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 9/10 Belirlenmiş Alıcılar
9 Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 5/10 1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)2- Belirlenmiş Alıcılar
10 Yapı Denetim Hizmetleri 9/10 1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)2- Belirlenmiş Alıcılar
11 Servis Taşımacılığı Hizmeti 5/10 1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)2- Belirlenmiş Alıcılar
12 Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 5/10 Belirlenmiş Alıcılar
13 İşgücü Temin Hizmetleri 9/10 1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)2- Belirlenmiş Alıcılar
14 Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri 9/10 KDV mükellefleri(sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
15 Yapım İşleri ve Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 2/10 Belirlenmiş Alıcılar VAR– 5.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın,

– 5.000 TL ve üzeri talepler ise VİR sonucuna göre veya YMM Raporu ile (5.000 TL’yi aşan kısım için Teminat verilmesi halinde, Teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür.)

VAR– 5.000 TL’ye kadar Teminat, VİR, YMM Raporu aranmaksızın,

– 5.000 TL ve üzeri talepler ise VİR sonucuna göre veya YMM Raporu ile (5.000 TL’yi aşan kısım için Teminat verilmesi halinde, Teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür.)

 

16 Spor Kulüplerinin (Şirketleşenler dahil) Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri 9/10 1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)2- Belirlenmiş Alıcılar
17 5018 sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare Kurum ve Kuruluşlara Yapılan ve Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler 5/10 5018 sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare, Kurum ve Kuruluşlar
18 Külçe Metal Teslimleri(Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun) 5/10 1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)2- Belirlenmiş Alıcılar VARMiktarına bakılmaksızın VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın
19 Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi 5/10 1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)2- Belirlenmiş Alıcılar
20 Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıklarının Teslimleri (Sadece İstisnadan Vazgeçenlerde) 5/10 1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)2- Belirlenmiş Alıcılar
21 Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi 9/10 1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)2- Belirlenmiş Alıcılar
22 Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri 9/10 1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)2- Belirlenmiş Alıcılar
23 Ağaç ve Orman ürünleri 5/10 1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)2- Belirlenmiş Alıcılar

(1)    Belirlenmiş Alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’de işlem gören şirketler.

– Kalkınma ve yatırım ajansları (okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

(2)    Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tam tevkifat kapsamındaki işlemlerde ise tevkifat yapılması için bir limit söz konusu değildir.

(3)    İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olmayacaktır. YMM Tasdik Raporunun arandığı hallerde, YMM raporlarına ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar (süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi varsa sınırsız, yoksa 1.1.2014 tarihinden itibaren aylık 407.000 TL) geçerlidir.

(4)    Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunlu olup, alıcı tarafından 2 No.lu beyanname ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olma şartı aranmaz. Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde hakedişin harcama yetkililerince onaylanmış olması yeterli olup, ayrıca beyan ve ödeme şartı aranamaz.

(5)    Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesi, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri için söz konusu olabilecektir. Mahsup kapsamına, tevkifatla ilgili olarak verilen 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler de dahildir.

(6)    Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben iade taleplerinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla standart iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla mahsup işlemi yapılır.

Kazançların Beyan Edilme Sınırı
YILLAR DAYANAK KAZANÇLARIN BEYAN EDİLME SINIRI
2017 296.GVGT. 30.000,00 TL
2016 290.GVGT. 30.000,00 TL
2015 287.GVGT. 29.000,00 TL
2014 285.GVGT. 27.000,00 TL
2013 284.GVGT. 26.000,00 TL
2012 280.GVGT. 25.000,00 TL
2011 278.GVGT. 23.000,00 TL
2010 273.GVGT. 22.000,00 TL
2009 270.GVGT.
271.GVGT.
22.000,00 TL
2008 266.GVGT. 19.800,00 TL
2007 259.GVGT. 19.000,00 TL
2006 2005/9826.BKK. 18.000,00 TL
2005 2004/8295.BKK. 15.000,00 TL
2004 2003/6578.BKK. 14.000,00 TL
Kurumlar Vergisi Oranları

Dönemler

Nispet

Kaynak

01.01.1986 % 46 3239 SK.
01.01.1987 % 46 3332 SK.
01.01.1994 % 25 3946 SK.
01.01.1999 – 31.12.2003 % 30 4369 SK.
01.01.2004 % 33 5422. KVK. Geç.m.0032
01.01.2005 % 30 * * Geçici Vergi Oranı Nispetinde
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
% 20 *
  • * 5520. KVK. m. 0032

Ayrıca Bkz.


  • (5520 Sayılı Kanun) Kurumlar Vergisi Sirküleri Sıra No: 1
  • 5520 sk. m. 15, 30, Geç. m. 1
  • 10.12.2003 tarihli ve 2003/6575 sayılı BKK.
  • 10.12.2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı BKK.
Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti Bulunmayan Mükellefler

Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti Dışında Tutulan Mükellefler

Kaynak

* Devlete ait tekel maddelerinin ticareti,
* Akaryakıt ve Motoryağı satışı, (59 sıra no.lu genel Tebliğ ile 1.8.2004 tarihi itibariyle mecburiyet kapsamına alınmıştır.)
* Gazete satışı,
* Oda ve yatak kiralanması şeklindeki otelcilik ve pansiyonculuk. (Konuya ilişkin 4 seri No’lu Tebliğdeki açıklamalarına bakınız.)
(3100/1 Seri No.lu Tebliğ)
* Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri,
* PTT hizmetleri,
* Kara, hava, deniz ve demiryolu ile yapılan yolcu ve yük giriş bileti karşılığında verilen hizmetler,
* Eğitim öğretim ve kreş hizmetleri,
* Spor toto, milli piyango, at yarışları, müşterek bahis işletmeleri,
* Elektrik, su, havagazı işletmeleri.
(3100/2 Seri No.lu Tebliğ)
* Satışlarının tamamı VUK’nun 232 maddede belirtilen ve fatura kullanılması zorunlu olan satışlar niteliğinde bulunanların fiilen cihaz kullanmak suretiyle belgelendirmeleri gereken bir işlemin olmaması sebebiyle ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır. (Örnek: otomobil alım satımı, apartman inşa edip daire satanlar.) (3100/4 Seri No.lu Tebliğ)
* Tarım alet ve makinalarının satışı (ayrıca yedek parça satılmaması şartıyla),
* Posta pulu, jeton ve 3468 Sayılı Kanuna göre verilen ruhsat tezkeresine dayanılarak yapılan pul ve kıymetli kağıtların satışı,
* Şehiriçi toplu taşımacılıkta kullanılan abonman biletlerinin satışı,
* Elektrik, Su, Havagazı ve Kalorifer tesisatçılığı faaliyeti (aynı zamanda tesisat malzemeleri satışı da yapanlar hariç),
* Terzilik faaliyeti (aynı zamanda kumaş ticaretinde bulunanlar hariç).
(3100/12 Seri No.lu Tebliğ)
* Marangozlar (Mobilyacılar hariç tutulmak şartıyla, ağacı bilfiil işleyerek eşya haline getirip satanlar ile ağaçtan yapılma deniz taşıtlarının onarımı işiyle uğraşanlar),
* Mermerciler (Süs eşyaları hariç tutulmak şartıyla mermeri işleyerek satanlar),
* Yorgancılar ve hallaçlar (Aynı zamanda yorgan alım satımı yapanlar hariç).
(3100/23 Seri No.lu Tebliğ)
* 195 sayılı Kanuna göre ilan yayınlama hakkı kazanan gazeteler ile bu gazetelerin basımını yapan matbaa işletmecileri (perakende olarak kitap, matbu evrak,kartvizit, düğün davetiyesi ve benzeri şeylerin basım ve satışını yapanlar hariç),
* Sanat ürünlerinin satışı ile uğraşan sanat galerileri,
* Yedek parça satışı yapmayan oto sanatkarlarından (motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı ile uğraşanlardan);
— Ota Boya ve Kaportacıları,
— Oto Şase, Damper ve Karoser Tamircileri.,
— Oto Motor Yenileme (Rektifiye) işi ile uğraşanlar,
— Oto Sibop Yuva Taşlamacıları ve Motor Dikişçileri,
— Oto Döşemecileri,
— Oto Elektrik, Bobinaj ve Kilometre Tamircileri,
— Oto Eksoz ve Kaynakçıları,
— Oto Fren Tamircileri ile Conta ve Balatacıları,
— Oto Makas Tamircileri,
— Oto Rot Balans Tamircileri ve Far Ayarcıları,
— Oto Daryatör ve Kalorifer Tamircileri,
— Oto Mazot Pompa Ayar ve Enjektör Tamircileri,
— Oto Camcıları,
— Oto Motor ve Karbüratör Tamircileri,
— Oto Lastik, Jant Düzeltme ve Kriko Tamircileri,
— Oto Devirdaim Tamircileri,
— Oto Ziftlemecileri,
— Traktör Tamircileri,
— Motosiklet, Mobilet ve Triportör Tamircileri,
— İş Makinaları, Zirai Aletler ve Hidrolik Tamircileri,
— Oto Nikelajcıları,
— Oto Kilit ve Yay Tamircileri,
— Oto Plakacıları,
— Oto Mazot ve Benzin Depoları Tamircileri,
— Oto Akü Tamircileri.
(3100/38 Seri No.lu Tebliğ)
* Şirket veya ortaklık şeklinde teşkilatlanan Tabipler (Diş, Kulak-Burun-Boğaz ve Göz Doktoru gibi),
* Elektrikli, Elektronik ve Mekanik ev aletlerinin bakım ve onarımı işi ile uğraşanlar (Harice ayrıca yedek parça satışı yapılmaması şartıyla),
* Oto Komisyoncuları (Motorlu Kara Taşıtlarının alım, satım ve kiralanması ile ilgili işlere tavassut edenler).
(3100/43 Seri No.lu Tebliğ)
* Nakliye Komisyoncuları,
* Plastik Doğramacıları,
* Mobilyacılar.
(3100/46 Seri No.lu Tebliğ)
* Ağaç işleri ile uğraşanlardan,
— Keresteciler,
— Doğramacılar,
— Dülgerler,
— İskeletçiler (sandelye, koltuk vb.),
— Döşemeciler,
— Hızarcılar ve bıçkıcılar,
— Sandıkçılar ve ambalajcılar,
— Oymacı, tornacı ve ağaç oyuncakçıları,
— Parkeciler,
— Cilacı, lakeci ve polyesterciler,
— Aksesuarcılar (sehpa, zigon sehpa, TV sehpası, abajur vb.),
— Dekorasyoncular,
— Karasörcüler (at arabası, römork, kamyon kasası vb.),
— Elek kasnağı, askı, makara, mandal ve bastoncular,
— Sepetçiler ve sapçılar,
— Mobilya imalat ve satıcıları (plastik veya sair maddelerden mobilya eşyası imal eden ve satanlar dahil),
* Mahrukatçılar. (odun, kömür satıcıları),
* Her türlü inşaat işi ile uğraşanlar. (yol, su, kanlizasyon, kuyu açma, hafriyat, duvar örülmesi, sıva, boya, badana, elektrik, sıhhi ve kalorifer tesisatı, karo ve fayans işleri,cam takılması, her türlü doğrama işleri, parke döşemesi, çevre düzeni ve benzeri işler),
* Radyo, televizyon, gazete, dergi ve benzeri basın ve yayın araçları ile ilan ve reklamcılık faaliyetleri ile iştigal edenler,
* Münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel, motel ve pansiyon işletmecileri,
* 195 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren ilan ve reklam prodüktörleri. (ilan ve reklamm ajansları),
* 7397 sayılı Kanunda geçen sigorta ve reasürans şirketleri, sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlar ile bu Kanun kapsamına giren konularda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar (sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri vb.),
* 1618 sayılı Kanuna göre kurulan seyahat acenteleri,
* Pazar takibi suretiyle iş yapanlar,
* Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca döviz alım-satımına yetkili kılınan müessese ve kurumlar.
(3100/49 Seri No.lu Tebliğ)
* Kahvehane ve çayocağı işletmecileri (Kahvehaneler, satışlarının tamamını “adisyon tipi perakende satış fişi” çayocakları ise “fatura” veya “dip koçanlı perakende satış fişi” ile belgelendirmeleri şartıyla [206 Seri No’lu Genel Tebliğde Kahvehane ve çay ocakları işletenlerle ilgili olarak yapılan açıklamaları 209 ve 212 seri No’lu VUK Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalarla birlikte değerlendiriniz.],
* Demirciler (tornacı, tesfiyeci, frezeci ve kaynakçılar dahil, süs eşyası yapanlar hariç olmak üzere, demiri ve demirden mamül maddeleri, sıcak veya soğuk olarak dövmek, doğramak, kaynak yapmak veya sair şekillerde işlemek suretiyle faaliyet gösterenler),
* Alüminyum doğramacıları, (alüminyumu kesmek, bükmek gibi veya sair şekillerde bilfiil işleyerek eşya haline getirip satanlar),
* İnşaat müteahhitleri (Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleri ile uğraşanlar),
* Emlak komisyonları (Gayrimenkullerin alım, satım ve kiralanmasıyla ilgili işlere tavassut edenler).
(0213/206 Seri No.lu Tebliğ)
* Satışlarını Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi ile belgelendirmek isteyen Kahvehane ve çay ocağı işletmeleri [209 Seri No’lu Genel Tebliğde Kahvehane ve çay ocakları işletenlerle ilgili olarak yapılan açıklamaları 206 ve 212 seri No’lu VUK Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalarla birlikte değerlendiriniz.] (0213/209 Seri No.lu Tebliğ)
* Münhasıran 250.000.000.TL’nin (bu tutar bu gün için geçerli olup artırıldığı takdirde belirlenecek yeni tutar) altında hiçbir satışları olmadığı için satışlarının tamamını fatura ile belgelendirmek durumunda olanlar. (2001/3395. Sayılı B.K.K.)
(213 Sayılı VUK’un 104, mükerrer 115, 232 ve 313 üncü Maddeleri ile İlgili Karar)
* Yılda en fazla 4 ay faaliyet gösteren tasirhaneler,
* 80 sayılı Hal Kanununa tabi olanların bu kanun kapsamındaki satışları.
(1991/3 Sayılı ÖKC. İç Genelgesi)
(1991/4 Sayılı ÖKC. İç Genelgesi)
* Reklam grafikerleri (serigrafi dahil) tabelacılar, grafik ve tabela ressamları, ışıklı- ışıksız reklam panosu ve tabelacıları ile ışıklı ışıksız reklam panosu ve tabela montajcılarının ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir başka işi birlikte yapmamaları, satışları ve hizmet ifalarını V.U.K.na göre fatura ile belgelendirmeleri şartı ile. (1997/2 Sayılı ÖKC. İç Genelgesi)
* Yeminli Mali Müşavir, Avukat, Mimar ve Mühendis gibi G.V.K.na göre serbest meslek erbabı sayılan kişilerin şirket şeklinde teşkilatlanmaları halinde doktorlarda olduğu gibi ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır. (2001/1 Sayılı ÖKC. İç Genelgesi)
* Elektrik bağlantısı olmayan ekmek büfeleri (2001/2 Sayılı ÖKC. İç Genelgesi)
* Otogaz (LPG) satıcıları (2001/3 Sayılı ÖKC. İç Genelgesi)
Özel İletişim Vergisi Oran ve Tutarları
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);
A-) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25 Oranında özel iletişim vergisine tabidir.
B-) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 15 Oranında özel iletişim vergisine tabidir.
C-) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 5 Oranında özel iletişim vergisine tabidir.
D-) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri % 15 Oranında özel iletişim vergisine tabidir.
(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi halinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir.
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 2017 YILI – 47,00 TL
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 2016 YILI – 46,00 TL
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 2015 YILI – 44,00 TL
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 2014 YILI – 40,00 TL
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 2013 YILI – 39,00 TL
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 2012 YILI – 37,00 TL
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 2011 YILI – 34,00 TL
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 2010 YILI – 31,78 TL
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 2009 YILI – 31,10 TL
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 2008 YILI – 27,80 TL
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 2007 YILI – 26,00 TL
Özel Usulsüzlük Cezaları
Özel usulsüzlük filleri Ceza (TL)
1. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10’u Her bir belge için en az 210 TL
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000
2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 210
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 11.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000
3. Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması 210
4. Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 5.000
5. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 260
6. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 800
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 160.000
7. 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100
8. Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800

Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geliyorsa vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir.

Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinin 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin (nihai tüketiciler); fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma bileti almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara 2. sırada yer alan cezanın beşte biri kadar (42 TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.

2. Özel usulsüzlük cezaları (VUK mük. md. 355)

(Bilgi vermekten çekinenler, Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz ödevlerine uymayanlar ile elektronik bildirim ve beyan zorunluluğuna uymayanlar için)

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400 TL
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700 TL
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında 350 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için yukarıdaki cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 1.100.000 TL’yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası ise bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanmaktadır.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

2016

1. Özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları (VUK md. 353)

Özel usulsüzlük filleri Ceza (TL)
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10’u. Her bir belge için 210 TL’den az olamaz.
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 210
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 11.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000
3- Maliye Bakanlığı’nca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması 210
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 5.000
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 260
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 800
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 158.000
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100
8- Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800

Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geliyorsa vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir.

Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinin 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin (nihai tüketiciler); fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma bileti almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara yukarıda 2. sırada yer alan cezanın beşte biri kadar (42 TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.

2. Özel usulsüzlük cezaları (VUK mük. md. 355)

(Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için)

Mükellefiyet Türü Ceza (TL)
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.370
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 690
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında 340

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için yukarıdaki cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 1.100.000 TL’yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

2015

1. Özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları (VUK md. 353)

Özel usulsüzlük filleri Ceza (TL)
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10’u. Her bir belge için 200 TL’den az olamaz.
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 106.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 200
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 10.600
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 106.000
3- Maliye Bakanlığı’nca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması 200
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 4.800
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 250
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 770
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 150.000
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.060
8- Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 770

Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geliyorsa vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir.

Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinin 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin (nihai tüketiciler); fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma bileti almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara yukarıda 2. sırada yer alan cezanın beşte biri kadar (40 TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.

2. Özel usulsüzlük cezaları (VUK mük. md. 355)

(Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için)

Mükellefiyet Türü Ceza (TL)
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 660
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında 330

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için yukarıdaki cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 1.060.000 TL’yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

2014

1. Özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları (VUK md. 353)

Özel usulsüzlük filleri Ceza (TL)
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10’u. Her bir belge için 190 TL’den az olamaz.
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 97.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 190
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 9.700
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 97.000
3- Maliye Bakanlığı’nca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması 190
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 4.400
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 230
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 700
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 140.000
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 970
8- Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 700

Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geliyorsa vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir.

Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinin 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin (nihai tüketiciler); fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma bileti almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara yukarıda 2. sırada yer alan cezanın beşte biri kadar (38 TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.

2. Özel usulsüzlük cezaları (VUK mük. md. 355)

(Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için)

Mükellefiyet Türü Ceza (TL)
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 600
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında 300

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 940.000 TL’yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

2013

1. Özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları (VUK md. 353)

Özel usulsüzlük filleri Ceza (TL)
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10’u. Her bir belge için 190 TL’den az olamaz.
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 94.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 190
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 9.400
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 94.000
3- Maliye Bakanlığı’nca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması 190
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 4.300
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 230
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 700
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 140.000
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 940
8- Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 700

Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geliyorsa vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir.

Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinin 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin (nihai tüketiciler); fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma bileti almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara yukarıda 2. sırada yer alan cezanın beşte biri kadar (38 TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.

2. Özel usulsüzlük cezaları (VUK mük. md. 355)

(Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için)

Mükellefiyet Türü Ceza (TL)
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 600
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında 300

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 940.000 TL’yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Parasal Sınırlar ve Oranlar
TABLO I – PARASAL SINIRLAR
 A- Merkezi YöNETİM MUHASEBE YöNETMELİĞİ  (TL)
 1. Kasa işlemleri:
 1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince,  muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı;
 1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,  1.500
 1.1.2. Diğer muhasebe birimlerinde,  850
 1.1.3. Yukarıda belirtilen sınırlar, mahkeme harç ödemeleri ile askeralma bölge-askerlik şube başkanlıklarınca genel sevk ve firari erlerin sevklerine ilişkin ödemelerde 10 kat olarak uygulanır. Yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak ikamet tezkeresi bedellerinin iadesinde 1.1.1’de belirtilen sınırlar geçerlidir, teminat iadeleri ise sınırlamaya tabi değildir.
 1.2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı;
 1.2.1. Vergi  dairesi görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi başkanlıkları ve bunların şubeleri ile vergi dairelerinde,  2.300
 1.2.2. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,  15.000
 1.2.3. Diğer muhasebe birimlerinde (Vergi daireleri hariç),  8.500
 2. Kaybedilen alındılar için ilan:
 İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 552 nci maddesine göre ilan gerektirmeyen parasal sınır,  850
 B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GöREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:
 1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,  2.800
 1.2. Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,  9.000
 2. Yetkili memurlarla ilgili işlemler:
 Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15 günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,  3.500
 C- MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 1. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin vergi daireleri hariç muhasebe birimlerinde uygulanacak limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)
 1.1. Yıllık yevmiye sayısı kırk bine kadar olan muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)  2.800
 1.2. Yıllık yevmiye sayısı kırk bini geçen muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)  4.000
 1.3. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin kayıtlara alınması ile kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemlerde  15.000
 2. Yukarıdaki (1.1) ve (1.3) numaralı maddelerde belirtilen tutarlar; Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi, İstanbul İl Muhasebe Birimi ile Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı muhasebe birimlerinde 4, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu muhasebe birimlerinde 5, diğer merkez muhasebe birimleri, Ankara ve İzmir İl Muhasebe Birimlerinde 3 kat olarak uygulanır.
 3. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin vergi dairelerinde uygulanacak  limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)
 3.1.  Vergi  dairesi görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi başkanlıklarında, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)  5.600
 3.2. Faal mükellef sayısı on binin üzerinde olan vergi dairelerinde, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)  4.500
 3.3. Faal mükellef sayısı on binin altında olan vergi dairelerinde, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)  3.400
 3.4. Süreksiz yükümlülüklere bakmakla görevli vergi dairelerinde (karma vergi daireleri hariç), iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)  4.250
 4. Merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler limitlerini kendileri belirleyebilirler.
 Ç- MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YöNETMELİĞİ
 1. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.  55.000
 D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
 1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler,
 1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında  4.250
 1.2. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde  21.000
 2. Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde 3 kat olarak uygulanır.
 TABLO II- ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ
 A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI  (TL)
 1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:
 1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde  1.300
 1.2. Diğer ilçelerde  675
 2. Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevki amacıyla  14.900
 3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen  mihmandarlara  8.700
 4.  Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere  24.850
 5. Mahkeme harç ve giderleri
 5.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için  88.000
 5.2. Diğer il ve ilçeler için  32.000
 6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için  68.000
 7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için  6.550
 8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere  27.300
 9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği  496.150
 10. Yargılama Giderleri  14.100
 11. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için)  3.100
 12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için
 12.1. Büyükşehir belediye sınırları içinde  5.900
 12.2. Diğer il ve ilçelerde  3.500
 B- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER AVANS SINIRLARI
 1. Yükseköğretim Kurumları için:
 1. 1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için  6.500
 1.2. Diğer birimleri için  1.300
 2. ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı mutemetlerine  3.400
 3. Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Türk Patent Enstitüsü mutemetlerine  13.000
 4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü mutemetlerine  36.500
 5. Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine
 5.1. Kuruluş merkezinde  104.000
 5.2. Merkez dışındaki birimlerde  180.000
 6. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu mutemetlerine
 6.1. Kuruluş merkezlerinde  931.400
 6.2. Merkez dışındaki birimlerde  372.700
 7. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine  931.400
 8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü mutemetlerine  161.000
 9. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı mutemetlerine  32.000
 10. Diğer özel Bütçeli İdarelerin mutemetleri için  1.300
 C- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI  AVANS SINIRLARI
 1. Merkezde  49.250
 2. İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır illerinde  31.500
 3. Diğer illerde  23.000
 Ç- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI
 1. Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşelikleri için  372.700
 2. Yabancı ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birliğin konuşlandığı yabancı ülkede bulunması halinde askeri ateşelik emrine, askeri ateşelik bulunmadığı takdirde olağanüstü durum  nedeniyle birlik  komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere  372.700
 3. Bakım ve onarım maksadıyla yabancı ülkeye götürülen hava araçları için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, havaalanı yer hizmeti vb. giderlerin yabancı ülkede karşılanması için görevlendirilecek mutemetlere  327.000
 4. Uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışında bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere  372.700
 D-ASKERİ DAİRE MUTEMET AVANSLARI
 1.Milli Savunma Bakanlığı:
 1.1.Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için; (Askeralma bölge başkanlıkları ve askerlik şubesi başkanlıklarınca sadece firari erlerin sevkinde kullanılmak üzere, seferberlik tatbikatlarında personel ve araç seferberliği kapsamaında yükümlülere ödeme yapmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin A fıkrası kapsamında belirlenen 1 inci derece kritik illerde bulunan 2 inci ve 3 üncü Ordu Komutanlığına bağlı birlikler ile bu birlikler emrine, harekat komutanına ve harekat kontrolüne verilen birlikler ve Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 3 katı uygulanır.)  5.500
 1.2.Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)  6.000
 1.3. Girne Askeri Hastanesi Baştabipliği
 1.3.1. Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda  18.000
 1.3.2. Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her mutemet için)  7.500
 1.3.3. Tedavi amacıyla askeri hastanelere sevk edilen ve tedavini tamamlanarak memleketlerine gönderilen erbaş ve erlerin yol masrafları ile iaşe bedellerinin ödenmesi maksadıyla askeri hastane mutemetlerine  8.500
 1.4. Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine  29.500
 1.5. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığınca arazide harita alım ve yapım çalışmalarında görevlendirilen erbaş ve erlerin besleme bedelinin, besleme desteği veren birliklere veya erbaş – erlere ödenmesinde kullanılmak üzere  24.000
 2. Jandarma Genel Komutanlığı:
 2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve bir başka birlik tarafından desteklenen tabur ve eşiti birlikler ile daha üst birlikler  4.700
 2.2. Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarma komutanlıkları hariç)  4.400
 2.3. İl jandarma komutanlıkları
 2.3.1. 10’dan az  ilçesi olan illerde  3.600
 2.3.2. 10 ve daha fazla ilçesi olan illerde  4.600
 3. Sahil Güvenlik Komutanlığı:
 3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge Komutanlıkları, SG İkmal Merkezi Komutanlığı  4.400
 3.2. SG Onarım Destek Komutanlıkları, SG İkmal Destek Komutanlığı, SG Hava Komutanlığı, SG Egitim Merkezi Komutanlığı, SG Grup Komutanlıkları  3.600
 4. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda  dağıtım ve terhis edilen (terhis mahiyetinde izne gönderilenler dahil) erbaş ve erler ile askerİ öğrencilere yapılacak nakil ücreti ödemelerinde kullanılmak üzere  99.650
5. Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine  18.500
6. Terörle mücadele harekatı ve toplumsal olaylara müdahale maksadıyla görevlendirilen birliklerin personel ve malzemelerinin nakil giderlerinde kullanmak üzere  11.000
 TABLO III- TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR
 1. Merkezde:
 1.1. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ve ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen Makamlar
 2. Kara Kuvvetlerinde:
 2.1. Ordu Komutanlıkları
 2.2. Kolordu Komutanlıkları
 2.3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve Kurum Harcama Yetkilileri
 2.4. İkmal Komutanlığı, Ana İkmal ve İkmal Merkezi Komutanlıkları ile Dikimevi Müdürlükleri
 2.5. Bakım Komutanlığı, Ana Bakım ve Bakım Merkezi Komutanlıkları ile Elektro Optik Sistemler Bakım Merkezi Müdürlüğü (EOSBM).
 2.6. Kara Harp Okulu Komutanlığı
 2.7. Sınıf Okulları (Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Astsubay Hazırlama Okul Komutanlıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları
 2.8. Mühümmat Komutanlığı, Müht. Ana Depo K.lığı, Mühümmat Islah Geliştirme ve Yenileştirme Merkezi (MIGYEM) de TSK Mühümmat Ayırma Ayıklama Tesisi (MAAT) Müdürlükleri
 3. Deniz Kuvvetlerinde:
 3.1. Donanma, Kuzey Deniz Saha, Güney Deniz Saha ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlıkları
 3.2. Deniz Ana üs, Deniz üs, Filo, Grup ve Tersane Komutanlıkları
 3.3. Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum Amirlikleri
 3.4. Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıkları
 3.5. Deniz Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grup ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Deniz İstihkam Tabur Komutanlığı
 3.6. Onarım Destek Komutanlıkları, Kara Araçları Bakım Merkezi Komutanlığı
 3.7. Eğitim Merkezi Komutanlıkları ve Deniz Ordonat Merkezi Komutanlığı
 4. Hava Kuvvetlerinde:
 4.1. Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı
 4.2. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Komutanlık ve Kurum Amirlikleri
 4.3. Hava Harp Okulu Komutanlığı
 4.4. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları
 4.5. Üs Komutanlıkları
 4.6. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı
 TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR
 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince;  (TL)
 1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar  10
 1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar  20
 2.  5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen kamu alacakların dışında kalan;
 2.1. Zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmayan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar  16.000
 2.2. Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar  16
 TABLO V- ESKİ YILLARA AİT TEMİNAT MEKTUPLARININ TASFİYESİ
 1- 6728 Sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup, düzenleme tarihi itibarıyla on yılı geçen çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen teminat mektuplarından muhasebe birimince kayıtlarında çıkarılarak ilgili bankalara iade edilecek tutar  519
 TABLO VII- KANUNİ FAİZ VE TEMERRüT FAİZ ORANLARI
 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları:  (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.)  Yıllık Oran (%)
 1.1/1/2017 tarihinden itibaren :
 1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,  9
 1.2. Temerrüt faiz oranı
 1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse  9
 1.2.2. Ticari işlerde (31/12/2016 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)  9,75
 2. 1/1/2015 – 31/12/2016 dönemi için
 2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,  9
 2.2. Temerrüt faiz oranı
 2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse  9
 2.2.2. Ticari işlerde (14/12/2014 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)  10,50
 3. 1/1/2014 – 31/12/2014 dönemi için
 3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,  9
 3.2. Temerrüt faiz oranı
 3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse  9
 3.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)  11,75

 

 TABLO VI- ALINDI BİRİM FİYATLARI
 örnek No  Belgenin adı  ölçü Birimi  Birim Fiyatı (TL)
 6  Alındı Belgesi  (Manuel)  Cilt  14
 Alındı Belgesi  (Otokopili)  Takım  0,34
 8  Mahsup Alındısı  Cilt  17,6
 10  Tahsildar Alındısı  Cilt  17,6
 11  Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı  Cilt  17,6
 Bilgisayarlı Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı  Takım  0,34
 12  Teslimat Müzekkeresi  Cilt  23
 14  Gönderme Emri  Cilt  17,6
 15  Döviz Gönderme Emri  Cilt  17,6
  Yukarıda tablo halinde birim fiyatı belirlenen alındılar ve diğer belgeler,  talepte bulunan döner sermaye saymanlıkları ile genel bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine satılabilir. Takım kelimesi 2 veya 3 nüsha halindeki tek bir alındıyı ifade etmektedir.
Usulsüzlük Cezaları
Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2013 – 2017)
MÜKELLEF GRUPLARI Birinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
İkinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
01.01.2013 Tarihinden İtibaren 01.01.2014 Tarihinden İtibaren 01.01.2015 Tarihinden İtibaren 01.01.2016 Tarihinden İtibaren 01.01.2017 Tarihinden İtibaren 01.01.2013 Tarihinden İtibaren 01.01.2014 Tarihinden İtibaren 01.01.2015 Tarihinden İtibaren 01.01.2016 Tarihinden İtibaren 01.01.2017 Tarihinden İtibaren
1 Sermaye Şirketleri 110,00 110,00 120,00 126,00 126,00 60,00 60,00 66,00 69,00 69,00
2 Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 70,00 70,00 77,00 80,00 80,00 35,00 36,00 39,00 40,00 40,00
3 İkinci Sınıf Tüccarlar 35,00 36,00 39,00 40,00 40,00 17,00 17,00 18,00 19,00 19,00
4 Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 17,00 17,00 18,00 19,00 19,00 9,40 9,70 10,60 11,00 11,00
5 Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 9,40 9,70 10,60 11,00 11,00 4,30 4,40 4,80 5,00 5,00
6 Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4,30 4,40 4,80 5,00 5,00 2,40 2,40 2,60 2,70 2,70

 

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2008 – 2012)
MÜKELLEF GRUPLARI Birinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
İkinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
01.01.2008 Tarihinden İtibaren 01.01.2009 Tarihinden İtibaren 01.01.2010 Tarihinden İtibaren 01.01.2011 Tarihinden İtibaren 01.01.2012 Tarihinden İtibaren 01.01.2008 Tarihinden İtibaren 01.01.2009 Tarihinden İtibaren 01.01.2010 Tarihinden İtibaren 01.01.2011 Tarihinden İtibaren 01.01.2012 Tarihinden İtibaren
1 Sermaye Şirketleri 80,00 89,00 90,00 96,00 105,00 46,00 50,00 50,00 53,00 58,00
2 Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 50,00 56,00 57,00 60,00 66,00 25,00 28,00 28,00 30,00 33,00
3 İkinci Sınıf Tüccarlar 25,00 28,00 28,00 30,00 33,00 13,00 14,00 14,00 15,00 16,00
4 Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 13,00 14,00 14,00 15,00 16,00 6,80 7,60 7,70 8,00 8,80
5 Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 6,80 7,60 7,70 8,00 8,80 3,20 3,50 3,50 3,70 4,00
6 Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 3,20 3,50 3,50 3,70 4,00 1,80 2,80 2,00 2,15 2,30

 

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2003 – 2007)
MÜKELLEF GRUPLARI Birinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
İkinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
01.01.2003 Tarihinden İtibaren 01.01.2004 Tarihinden İtibaren 01.01.2005 Tarihinden İtibaren 01.01.2006 Tarihinden İtibaren 01.01.2007 Tarihinden İtibaren 01.01.2003 Tarihinden İtibaren 01.01.2004 Tarihinden İtibaren 01.01.2005 Tarihinden İtibaren 01.01.2006 Tarihinden İtibaren 01.01.2007 Tarihinden İtibaren
1 Sermaye Şirketleri 47,00 60,00 66,00 70,00 75,00 28,00 35,00 38,00 40,00 43,00
2 Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 30,00 38,00 42,00 46,00 49,00 15,00 19,00 21,00 23,00 24,00
3 İkinci Sınıf Tüccarlar 15,00 19,00 21,00 23,00 24,00 7,70 9,80 10,80 11,80 12,70
4 Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 7,70 9,80 10,80 11,80 12,70 40,00 50,00 5,50 6,00 6,40
5 Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 4,00 5,00 5,50 6,00 6,40 2,00 2,50 2,70 2,90 3,00
6 Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 2,00 2,50 2,70 2,90 3,00 1,08 1,38 1,50 1,60 1,70

 

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (1998 – 2002)
MÜKELLEF GRUPLARI Birinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
İkinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
29.07.1998 Tarihinden İtibaren 01.01.1999 Tarihinden İtibaren 01.01.2000 Tarihinden İtibaren 01.01.2001 Tarihinden İtibaren 01.01.2002 Tarihinden İtibaren 29.07.1998 Tarihinden İtibaren 01.01.1999 Tarihinden İtibaren 01.01.2000 Tarihinden İtibaren 01.01.2001 Tarihinden İtibaren 01.01.2002 Tarihinden İtibaren
1 Sermaye Şirketleri 6,00 12,00 18,00 20,00 30,00 3,50 7,00 10,60 12,00 18,00
2 Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 4,00 8,00 12,00 13,00 19,00 2,00 4,00 6,00 6,50 9,90
3 İkinci Sınıf Tüccarlar 2,00 4,00 6,00 6,50 9,90 1,00 2,00 3,00 3,25 4,90
4 Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 1,00 2,00 3,00 3,25 4,90 0,50 1,00 1,50 1,70 2,60
5 Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 0,50 1,00 1,50 1,70 2,60 0,25 0,50 0,76 0,85 1,30
6 Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 0,25 0,50 0,76 0,85 1,30 0,125 0,25 0,38 0,45 0,68

İhtar

  1. (2455 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen şekli.) Bu cetvelde mükellef grubu: Gelir, Kurumlar Vergilerinden başka, Gider, İstihlak, İşletme ve Dış Seyahat harcamaları Vergilerine ait usulsüzlükler hakkında da esas tutulur.
  2. Emlak alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı, Veraset ve İntikal Vergisi, Taşıt Alım ve Motorlu Taşıtlar Vergilerine ait usulsüzlükler ile Damga vergisinin, beyanname verilmek suretiyle ödeneceği hallerde beyannamenin süresinde verilmemesine ilişkin usulsüzlükler bu cetvelin mükellef gurupları sütununun 3 üncü sırasına göre cezalandırılır.
  3. (3210 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen şekli.) Emlak vergisine ait usulsüzlükler, bu cetvelin mükellef gurupları sütununun 3 üncü sırasına göre cezalandırılır.
  4. Kamu İdare ve Müesseseleri ile dernek ve vakıfların yaptıkları usulsüzlükler (Bunların iktisadi işletmelerine ait usulsüzlükler hariç) bu cetvelin mükellef gurupları sütununun 3 üncü sırasına göre cezalandırılır.
  5. Yukarıdakiler dışında kalan diğer vergi, resim ve harçlara ait usulsüzlükler bu cetvelin mükellef gurupları sütununun 4 üncü sırasına göre cezalandırılır.
Vergi Kanunlarımızda Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER TABLOSU
GİDER KONUSU MADDE
Ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesiyle ilgili olmayan faaliyetler için yapılan harcamalar. G.V.K. – 40/1
Dönem içerisinde ödenmeyen sigorta primleri (Aralık ayına ait primler Ocak ayında ödenmek koşuluyla Aralık ayında gider yazılabilir. G.V.K. – 40/2
İşle ilgili olmakla birlikte, mukavelename, ilâm veya kanun emrine dayanmayan zarar, ziyan ve tazminat ödemeleri. G.V.K. – 40/3
İşle ilgili olmayan veya yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip bulunmayan seyahat ve ikamet giderleri. G.V.K. – 40/4
İşletmeye dahil olmayan, kiralama yoluyla da edinilmemiş taşıtlara ait giderler. G.V.K. – 40/5
V.U.K. hükümlerine uygun olarak ayrılmayan amortisman giderleri. G.V.K. – 40/7
İşverenlerce, sendikalara ödenen aidatların bir aylık tutarının işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamının aşan kısmı. G.V.K. – 40/8
Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya ayın olarak aldıkları sair değerler. G.V.K. – 41/1
Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar. G.V.K. – 41/2
Teşebbüs sahibinin, işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler. G.V.K. – 41/3
Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük Çocuklarının işletmede cari hesap ve diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler. G.V.K. – 41/4
Her türlü vergi cezaları. G.V.K. – 41/5
Teşebbüs sahibinin suçlarından doğan cezalar ve tazminatlar. G.V.K. – 41/5
Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları; G.V.K. – 41/7
A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler G.V.K. – 90
Gelir Vergisi ile Diğer Şahsi Vergiler. G.V.K. – 90
V.U.K. hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri. G.V.K. – 90
İşletmeye dahil olup, M.T.V.K.’nun (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan binek otomobilleri, deniz ve hava araçları için ödenen (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) vergi ve cezalar ile gecikme zamları, M.T.V.K. – 14
Giderlerin kayıtlara intikali tevsik edici vesikalara dayanmak zorundadır. Genelde belgesiz gider kaydı mümkün değildir. Sadece VUK 228’nci maddesinde öngörülen hallerde belgesiz gider kaydı yapılabilir. V.U.K. – 227,228
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedeline dahil edilmesi gereken harcamalar doğrudan gider kaydedilmez. V.U.K. – 269, 270, 271, 272, 273
Satın alınan veya imal edilen emtianın maliyet bedeline dahil edilmesi gereken unsurlar doğrudan gider yazılamaz. V.U.K. – 274, 275
Gelecek hesap dönemlerine ait olan peşin ödenmiş giderler, ilgili oldukları dönemde gider yazılmak üzere aktifleştirilirler. V.U.K. – 283
Amortismanların gider kaydı için, V.U.K. hükümlerine uygun olarak hesaplanması gerekir. V.U.K. – 313
KDV hariç satın alma bedeli 560,00 YTL’nın üzerinde olan sabit kıymetler doğrudan gider yazılamaz. Amortismana tabi tutularak yok edilirler. V.U.K. – 313
Kanunen kabul edilmeyen giderler nedeniyle yüklenilen KDV’de kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayda alınır. K.D.V. – 30
Beş yıldan fazla nakledilen geçmiş yıl zararları. K.V.K. – 9/a
Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları (Ar-Ge). tutarının % 40’ını aşan kısmı K.V.K. – 10/a
3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının profesyonel spor dalları için % 50’sini aşan kısmı K.V.K. – 10/b
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ini aşan kısmı. K.V.K. – 10/c
Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler. K.V.K. – 11/a
Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler. K.V.K. – 11/b
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar. K.V.K. – 11/c
Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler. K.V.K. – 11/ç
A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler. K.V.K. – 11/d
Her türlü para cezaları, vergi cezaları. K.V.K. – 11/d
Kurumlar Vergisi. K.V.K. – 11/d
Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler. K.V.K. – 11/e
Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları. K.V.K. – 11/f
Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderleri. K.V.K. – 11/g
Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. K.V.K. – 11/h
Yeminli Mali Müşavirlere Tasdik Ettirilmesi Zorunlu İşlemler
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER
(SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 37)
(2017 takvim yılında uygulanmak üzere)
TUTAR
• İhracat Teslimleri İle İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Kapsamında Yapılan Teslimlerden Doğan Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde …………………………………. 488.000 TL
 (1 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalarla İlgili İşlemlerde ………………… 254.000 TL
(5 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen)
• Uluslararası Taşımacılık Hizmetleriyle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi işlemlerinde …………………………………………………………………………………………….. 488.000 TL
(6 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Araçlar, Petrol Aramaları  ve Teşvik Belgeli Yatırımlarla İlgili İade İşlemlerinde …… 488.000 TL
 (8 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili İade İşlemlerinde …………………… 980.000 TL
(9 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Bavul Ticareti ve Yolcu Beraberi Eşya İhracatıyla İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde ………………………………………………………………………………………………. 125.000 TL
 (15 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan)
• Diplomatik İstisnalar İle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde ……………… 488.000 TL
 (19 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan)

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER
(SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 37)
(2016 takvim yılında uygulanmak üzere)
TUTAR
• İhracat Teslimleri İle İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Kapsamında Yapılan Teslimlerden Doğan Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde …………………………………. 473.000 TL
 (1 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalarla İlgili İşlemlerde ………………… 246.000 TL
(5 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen)
• Uluslararası Taşımacılık Hizmetleriyle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi işlemlerinde …………………………………………………………………………………………….. 473.000 TL
(6 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Araçlar, Petrol Aramaları  ve Teşvik Belgeli Yatırımlarla İlgili İade İşlemlerinde …… 473.000 TL
 (8 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili İade İşlemlerinde …………………… 943.000 TL
(9 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Bavul Ticareti ve Yolcu Beraberi Eşya İhracatıyla İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde ………………………………………………………………………………………………. 124.000 TL
 (15 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan)
• Diplomatik İstisnalar İle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde ……………… 473.000 TL
 (19 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan)

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER
(SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 37)
(2015 takvim yılında uygulanmak üzere)
TUTAR
• İhracat Teslimleri İle İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Kapsamında Yapılan Teslimlerden Doğan Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde …………………………………. 448.000 TL
 (1 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalarla İlgili İşlemlerde ………………… 233.000 TL
(5 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen)
• Uluslararası Taşımacılık Hizmetleriyle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi işlemlerinde …………………………………………………………………………………………….. 448.000 TL
(6 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Araçlar, Petrol Aramaları  ve Teşvik Belgeli Yatırımlarla İlgili İade İşlemlerinde …… 448.000 TL
 (8 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili İade İşlemlerinde …………………… 893.000 TL
(9 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Bavul Ticareti ve Yolcu Beraberi Eşya İhracatıyla İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde ………………………………………………………………………………………………. 117.000 TL
 (15 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan)
• Diplomatik İstisnalar İle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde ……………… 448.000 TL
 (19 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan)

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER
(SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 37)
(2014 takvim yılında uygulanmak üzere)
TUTAR
• İhracat Teslimleri İle İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Kapsamında Yapılan Teslimlerden Doğan Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde …………………………………. 407.000 TL
 (1 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalarla İlgili İşlemlerde ………………… 212.000 TL
(5 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen)
• Uluslararası Taşımacılık Hizmetleriyle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi işlemlerinde …………………………………………………………………………………………….. 407.000 TL
(6 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Araçlar, Petrol Aramaları  ve Teşvik Belgeli Yatırımlarla İlgili İade İşlemlerinde …… 407.000 TL
 (8 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili İade İşlemlerinde …………………… 811.000 TL
(9 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Bavul Ticareti ve Yolcu Beraberi Eşya İhracatıyla İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde ………………………………………………………………………………………………. 106.000 TL
 (15 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan)
• Diplomatik İstisnalar İle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde ……………… 407.000 TL
 (19 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan)

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER
(SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 37)
(2013 takvim yılında uygulanmak üzere)
TUTAR
• İhracat Teslimleri İle İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Kapsamında Yapılan Teslimlerden Doğan Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde ………………………………………………………………………………………………..………. 392.000 TL
 (1 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalarla İlgili İşlemlerde …………………………………….…… 204.000 TL
(5 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen)
• Uluslararası Taşımacılık Hizmetleriyle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi işlemlerinde ……………… 392.000 TL
(6 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarla İlgili İade İşlemlerinde ………………………..… 392.000 TL
 (8 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili İade İşlemlerinde …………………………………………… 780.000 TL
(9 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan)(Vergilendirme dönemleri itibariyle)
• Bavul Ticareti ve Yolcu Beraberi Eşya İhracatıyla İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde  102.000 TL
 (15 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan)
• Diplomatik İstisnalar İle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde …………………………… 392.000 TL
 (19 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan)

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER
(SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 37)
(2012 takvim yılında uygulanmak üzere)
TUTAR
• İhracat Teslimleri İle İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Kapsamında Yapılan Teslimlerden Doğan Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde(1 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c maddesinde yer alan)

(Vergilendirme dönemleri itibariyle)

364.000 TL
• Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalarla İlgili İşlemlerde(5 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen) 189.000 TL
• Uluslararası Taşımacılık Hizmetleriyle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi işlemlerinde(6 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan)

(Vergilendirme dönemleri itibariyle)

364.000 TL
• Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarla İlgili İade İşlemlerinde(8 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan)

(Vergilendirme dönemleri itibariyle)

364.000 TL
• İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili İade İşlemlerinde(9 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan)

(Vergilendirme dönemleri itibariyle)

724.000 TL
• Bavul Ticareti ve Yolcu Beraberi Eşya İhracatıyla İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde(15 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan)

(Vergilendirme dönemleri itibariyle)

95.000 TL
• Diplomatik İstisnalar İle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde(19 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan)

(Vergilendirme dönemleri itibariyle)

364.000 TL

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER
(SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 37)
(2011 takvim yılında uygulanmak üzere)
TUTAR
• İhracat Teslimleri İle İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Kapsamında Yapılan Teslimlerden Doğan Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde(1 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a-c maddesinde yer alan)

(Vergilendirme dönemleri itibariyle)

330.000 TL
• Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalarla İlgili İşlemlerde(5 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen) 171.000 TL
• Uluslararası Taşımacılık Hizmetleriyle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi işlemlerinde(6 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan)

(Vergilendirme dönemleri itibariyle)

330.000 TL
• Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarla İlgili İade İşlemlerinde(8 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan)

(Vergilendirme dönemleri itibariyle)

330.000 TL
• İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili İade İşlemlerinde(9 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan)

(Vergilendirme dönemleri itibariyle)

657.000 TL
• Bavul Ticareti ve Yolcu Beraberi Eşya İhracatıyla İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde(15 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan)

(Vergilendirme dönemleri itibariyle)

86.000 TL
• Diplomatik İstisnalar İle İlgili Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde(19 Sıra No.lu Genel Tebliğde düzenlenen Katma Değer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan)

(Vergilendirme dönemleri itibariyle)

330.000 TL