İşverenin Eşi Yada Çocuğu 7103 Teşviğinden Faydalanabilir Mi?

İşverenin eşi, çocuğu vb. hısımlarının 7103 sayılı teşvikten faydalanıp faydalanamayacağı tarafımıza sıkça sorulan sorulardan bir tanesi olduğundan bugünkü yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere 7103 sayılı yasa ile istihdam teşvikleri yürürlüğe girdi. Sonrasında 2018-21 ve 2018-22 sayılı SGK genelgeleri yayımlandı. 2018-21 sayılı Genelgede 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi ile ilgili iş ve işlemler hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bu genelge kamuoyunda “bir senden bir bende” olarak bilinen 37103 sayılı teşvikten bahsetmektedir. 2017 yılı kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan dolayı faydalanılabilecek bir teşviktir. Ancak bu teşvikten, işe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olması durumunda söz konusu sigortalıdan dolayı bu maddede yer alan destekten yararlanılamaz. Kısacası işverenin eşi, anne-babası ve çocuğu bu teşvikten faydalanamaz. Burada da bir istisna bulunmaktadır. Eğer işveren ile işçi arasındaki bu hısımlık ilişkisi işe giriş tarihinden sonra oluşmuş ise bu teşvikten faydalanılabilir. Örneğin işe giriş tarihinden sonra evlilik meydana gelmiş ise işverenin eşi 37103 sayılı teşvikten faydalanabilir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 17 nci maddesinde, kan hısımlığının derecesinin, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olacağı, 18 inci maddesinde de, eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımlarının, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, destek kapsamına giren sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 17 nci ve 18 inci maddelerine göre gerçek kişi işverenin veya adi ortaklıklarda ortakların herbirinin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması gerekmektedir. Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle arasında oluşan hısımlık veya evlilik durumları destekten yararlanmayı etkilemeyecektir.

Örnek 1: Kapı imalatı hususunda ustalık belgesi olan Hüseyin Fatih adlı gerçek kişi işverenin bu destekten yararlanabilmesi için destek kapsamına alınan sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla Hüseyin Fatih ‘in eşi, annesi, babası, çocukları veya eşinin annesi, babası olmaması gerekmektedir. Bununla birlikte, diğer şartlar sağlanmak kaydıyla Hüseyin Fatih ‘in kardeşinden dolayı bu destekten yararlanması mümkün bulunmaktadır. Kardeş birinci derece kan hısımı değil, ikinci derece kan hısımıdır.

Örnek 2: Et ve Et ürünleri imalatı alanında faaliyet gösteren A-ET Adi Ortaklığının ortakları Ahmet ŞİŞ ve Mehmet BIÇAK’tır. Ahmet ŞİŞ’in eşi Ayşe ŞİŞ, Mehmet BIÇAK’in kardeşidir. Buna göre, Ayşe ŞİŞ işe alındığında, ortaklardan Ahmet ŞİŞ’in eşi olduğu için bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacaktır. Eşler birinci derece kayın hısımıdır.

İşveren Anne, baba, eş ve çocuklarından dolayı 37103 teşviğinden faydalanamaz, tek istisnası işe giriş tarihinden sonra evliliktir.

2018-22 sayılı Genelgede 4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi ile ilgili iş ve işlemler hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bu genelge kamuoyunda “ilave istihdam” olarak bilinen 17103-27103 sayılı teşvikten bahsetmektedir. 17103 ve 27103 sayılı teşviklerde işveren ile sigortalı arasındaki hısımlık derecesinin önemi yoktur. Çalışan tüm işçiler (diğer şartlar sağlanıyorsa) bu teşvikten faydalanabilir.

Sonuç; 7103 sayılı teşvikte, sigortalının birinci derece kan veya kayın hısımlığı sadece kamuoyunda “bir senden bir bende” olarak bilinen 37103 sayılı teşvik için önemlidir. 17103 ve 27103 sayılı teşviklerde sigortalılığın hısımlığının önemi yoktur. İşveren Anne, baba, eş ve çocuklarından dolayı 17103 ve 27103 sayılı teşviklerden faydalandıra bilirken, 37103 sayılı teşvikten faydalanamaz.

Yavuz DEMİRCİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı